PrijavaX
NewsletterX

Prijavite se da dobijate naš Newsletter:

Grupa za prvostepenu kontrolu

Prvostepena kontrola projekata

Prvostepena kontrola predstavlja prvi niz provera koje se preduzimaju na projektima finansiranim iz EU fondova, od strane zemalja odnosno institucija koje upravljaju odgovarajućim programom. Prvostepena kontrola ima sveobuhvatan karakter i obično se sastoji od provere celokupnih troškova nastalih i plaćenih od strane partnera na projektu (tzv. 100% provera). Ona prethodi podnošenju zahteva od strane partnera na projektu za nadoknadu pomenutih troškova iz izvora EU.

Cilj obavljanja prvostepene kontrole je dvostruki:

  1. treba da obezbedi da svi troškovi koji su nastali i plaćeni su od strane partnera na projektima iz Republike Srbije budu prihvatljivi u odnosu na relevantna programska pravila;
  2. osigurati da bilo kakvo eventualno nepoštovanje relevantnih pravila koja regulišu procedure javnih nabavki od strane partnera na projektima iz Republike Srbije bude blagovremeno uočeno, odnosno da budu preduzeti adekvatni koraci predviđeni u ovakvim slučajevima.


Na sednici Vlade Republike Srbije održanoj dana 04/11/2010, donet je Zaključak 05 broj 337-8105/2010 kojim se Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU, određuje za kontrolno telo koje će obavljati poslove prvostepene kontrole u okviru podeljenog sistema upravljanja programima prekogranične saradnje. U strukturi pomenutog Sektora nalazi se i Grupa za prvostepenu kontrolu, u čijem sastavu je angažovano osoblje na obavljanju konkretnih poslova iz domena prvostepene kontrole.
 

U današnje vreme interaktivne mape koristimo mnogo češće nego štampane. Interaktivne mape su praktičnije, dostupnije i informativnije. Pored štampanog Vodiča kroz granične prelaze između Mađarske i Srbije, napravili smo interaktivnu mapu da vam pomogne pri planiranju putovanja preko graničnih prelaza. Kliknite na mapu i uživajte u putovanju kroz region.

Za uvećanje kliknite ovde »

csongrad west-backa north-backa north-banat south-backa central-banat south-banat srem