PrijavaX
NewsletterX

Prijavite se da dobijate naš Newsletter:

Novosti

Strateška pocena uticaja na životnu sredinu (SEA) programa Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija
28.09.2015.

Operativna grupa (Task Force) programa Interreg–IPA CBC Mađarska – Srbija odobrila je Program saradnje (Cooperation Programme – CP) za predaju na uvid Evropskoj komisiji. Niže je link putem kog možete preuzeti nacrt Programa saradnje, kao i modifikovani SEA Izveštaj i Netehnički sažetak SEA izveštaja. Finalne verzije ovih dokumenata biće objavljene nakon odobrenja od strane Evropske komisije.

Po objavljivanju SEA dokumenata, komentari koji se odnose na stavke o životnoj sredini i održivosti u Programskom dokumentu i SEA izveštaju mogu se dostaviti u okviru procesa konsultacije u roku od 30 dana (do 28. oktobra 2015. godine) na adresu: husrb.exante@icg-exante.hu

Programme Document for the period of 2014-2020

SEA izveštaj (engleski)

Netehnički sažetak SEA izveštaja (engleski, mađarski, srpski)

U današnje vreme interaktivne mape koristimo mnogo češće nego štampane. Interaktivne mape su praktičnije, dostupnije i informativnije. Pored štampanog Vodiča kroz granične prelaze između Mađarske i Srbije, napravili smo interaktivnu mapu da vam pomogne pri planiranju putovanja preko graničnih prelaza. Kliknite na mapu i uživajte u putovanju kroz region.

Za uvećanje kliknite ovde »

csongrad west-backa north-backa north-banat south-backa central-banat south-banat srem